Bluetooth Headset BH 211 - Slå på och stänga av headsetet

background image

Slå på och stänga av headsetet

När du vill slå på headsetet håller du
flerfunktionsknappen intryckt tills
headsetet piper fyra gånger och
indikatorlampan visas.

Slå av headsetet genom att hålla
flerfunktionsknappen intryckt under
ca 4 sekunder. Headsetet piper fyra
gånger och indikatorlampan lyser en
kort stund.