Bluetooth Headset BH 211 - Laddare

background image

Laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare
innan du använder dem med headsetet.

Headsetet kan användas med laddarna
AC-3, AC-4 och DC-4.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts
av Nokia för användning med

just det här tillbehöret. Om en annan
modell används kan telefonens
typgodkännande och garanti upphöra
att gälla. Det kan dessutom vara farligt.

När du kopplar ur något tillbehör från
ett vägguttag håller du i kontakten,
aldrig i sladden.