Bluetooth Headset BH 211 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Headsetet har ett inbyggt, icke
löstagbart, laddningsbart batteri.
Försök inte ta bort batteriet från
enheten. Enheten kan skadas.

background image

SVENSKA

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarens kabel till

kontakten för laddaren på
headsetet. Indikatorn lyser under
laddningen. Det kan ta en stund
innan laddningen startar. Om
laddningen inte startar kopplar
du ur laddaren, ansluter den igen
och försöker en gång till. Det kan
ta upp till 2 timmar att ladda
batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat slutar

indikatorn att lysa. Koppla ur
laddaren från headsetet och
eluttaget.

Ett fulladdat batteri räcker för upp
till 6 timmars samtalstid eller upp till
150 timmar i vänteläge. Tiderna kan
emellertid variera med olika
kompatibla Bluetooth-enheter,
användningsinställningar,
användningsbeteenden och i olika
miljöer.

När batteriet är nästan slut blinkar
indikatorn snabbt två gånger ca var
tredje sekund.