Bluetooth Headset BH 211 - Koppla ihop headsetet med andra enheter

background image

Koppla ihop headsetet med

andra enheter

1. Kontrollera att telefonen är

påslagen och att headsetet
är avstängt.

2. Håll flerfunktionsknappen intryckt

tills indikatorlampan börjar blinka
snabbt.

background image

SVENSKA

3. Aktivera telefonens Bluetooth-

funktion och ställ in telefonen på
att söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj headsetet i listan med

påträffade enheter.

5. Ange lösenordet 0000 för att para

ihop och ansluta headsetet till
telefonen. I vissa telefoner kan
du behöva göra anslutningen
separat efter hopkopplingen.

Du behöver bara koppla ihop
headsetet med telefonen en gång.

Om hopkopplingen lyckas läggs
headsetet till på telefonmenyn
där de för tillfället hopkopplade
Bluetooth-enheterna visas.
När indikatorn blinkar två gånger var
femte sekund, är headsetet anslutet
till den mobila enheten och är klart
att användas.