Bluetooth Headset BH 211 - Komma igång

background image

Komma igång

Headsetet innehåller följande delar
som visas på titelbladet: grön
indikator (1), flerfunktionsknapp (2),
kontakt för laddare (3), öronbygel (4),
öronsnäcka (5) och mikrofon (6).

Innan du använder headsetet måste
du ladda batteriet och koppla ihop
headsetet med en kompatibel enhet.

Delar av headsetet är magnetiska.
Headsetet kan dra till sig föremål
av metall. Förvara inte kreditkort eller
andra magnetiska media nära headsetet,
eftersom information som lagrats på dem
kan raderas.