Bluetooth Headset BH 211 - Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth-headsetet
BH-211 kan du ringa och ta emot
samtal när du är ute och rör på dig.
Du kan använda headsetet med
kompatibla mobilenheter som stöder
trådlös Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken
noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs även användarhand-
boken till den mobila enheten
eftersom den innehåller viktig
information om säkerhet och
underhåll. Förvara headsetet
utom räckhåll för barn.