Bluetooth Headset BH 211 - Information om batteri

background image

Information om batteri

Enheten drivs med ett laddningsbart
batteri. Batteriet kan laddas och laddas
ur hundratals gånger, men så småningom
har det tjänat ut. Ladda endast
batterierna med laddare som är
godkända av Nokia och avsedda för
enheten.

Koppla bort laddaren från eluttaget och
enheten när den inte används. Lämna
inte ett fulladdat batteri i laddaren
eftersom överladdning kan förkorta
batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri
som inte används laddas så småningom
ur.

Använd aldrig en laddare som är skadad.

background image

SVENSKA

Om du lämnar enheten i värme eller kyla,
t.ex. i en stängd bil på sommaren eller
på vintern, minskar batteriets kapacitet
och livslängden förkortas. Försök alltid
förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C
(59 °F och 77 °F). En enhet med
överhettat eller nedkylt batteri kan
tillfälligt upphöra att fungera, även

om batteriet är helt laddat. Batteriernas
prestanda är särskilt begränsade
i temperaturer långt under -0 °C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld
eftersom de riskerar att explodera. Även
skadade batterier riskerar att explodera.