Bluetooth Headset BH 211 - Samtalshantering

background image

Samtalshantering

Om du vill ringa ett samtal använder
du telefonen på vanligt sätt när
headsetet är anslutet till telefonen.

background image

SVENSKA

Om telefonen stöder återuppringning
av det senaste numret med headsetet
trycker du två gånger på flerfunk-
tionsknappen i passningsläge.

Om telefonen stöder röstuppringning
med headsetet trycker du snabbt på
flerfunktionsknappen i passningsläge
och fortsätter sedan enligt
anvisningarna i den mobila enhetens
användarhandbok.

Du svarar eller avslutar ett samtal
genom att trycka på flerfunktions-
knappen. Avvisa samtalet genom att

hålla flerfunktionsknappen intryckt
under ca två sekunder.

Använd den mobila enhetens volym-
knappar för att justera volymen.

Om du vill växla samtalet mellan
headsetet och en kompatibel enhet
håller du flerfunktionsknappen
intryckt i ca två sekunder.