Bluetooth Headset BH 211 - Slå headsettet på eller av

background image

Slå headsettet på eller av

Du slår på headsettet ved å holde inne
multifunksjonstasten til headsettet
piper fire ganger og indikatorlampen
lyser.

Du slår av headsettet ved å holde inne
flerfunksjonsknappen i ca. 4 sekunder.

Headsettet piper fire ganger, og
indikatorlampen lyser en kort stund.