Bluetooth Headset BH 211 - Sammenkoble headsettet

background image

Sammenkoble headsettet

1. Forsikre deg om at telefonen er

slått på og at headsettet er slått av.

2. Hold inne flerfunksjonsknappen til

indikatorlampen begynner å blinke
raskt.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

telefonen, og angi at telefonen skal
søke etter Bluetooth-enheter.

4. Velg headsettet fra listen over

enhetene som er funnet.

5. Tast inn passordet 0000 for å

sammenkoble og koble headsettet
til telefonen. Med enkelte telefoner
må tilkoblingen opprettes separat
etter sammenkoblingen.
Sammenkoblingen av headsettet
og telefonen utføres bare én gang.

Hvis sammenkoblingen var vellykket,
vises headsettet i telefonmenyen der

background image

NORSK

du kan se de sammenkoblede
Bluetooth-enhetene. Når indikator-
lampen blinker to ganger hvert

5. sekund, er headsettet koblet
til mobilenheten og klart til bruk.