Bluetooth Headset BH 211 - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen
før den brukes med dette headsettet.
Headsettet er beregnet for bruk med
ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere
som er godkjent av Nokia

for bruk med dette ekstrautstyret.
Bruk av andre typer kan oppheve all
godkjenning og garanti og kan være
farlig.

Når du kobler fra strømkabelen på
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut
kontakten, og ikke dra i ledningen.