Bluetooth Headset BH 211 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Headsettet har et internt, fastmontert
og oppladbart batteri. Ikke prøv
å fjerne batteriet fra enheten, siden
dette kan medføre skade på enheten.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til laderkon-

takten. Indikatorlampen lyser
under lading. Det kan ta litt tid før
ladingen starter. Hvis ladingen ikke
starter, kobler du fra laderen,
kobler den til igjen og prøver
på nytt. Det kan ta opptil 2 timer
å lade batteriet helt opp.

background image

NORSK

3. Når batteriet er ladet helt opp,

slukker indikatorlampen. Koble
laderen fra headsettet og
stikkontakten.

Et fulladet batteri har nok strøm til
opptil 6 timer taletid eller opptil
150 timer standby-tid. Tiden kan
variere med ulike kompatible
Bluetooth-enheter,
brukerinnstillinger, brukervaner og
omgivelsene.

Når batterinivået er lavt, blinker
indikatorlampen raskt to ganger ca.
hvert 3. sekund.