Bluetooth Headset BH 211 - Komme i gang

background image

Komme i gang

Headsettet består av følgende deler
som vist på første side: grønn
indikatorlampe (1), flerfunksjonstast
(2), laderkontakt (3), ørekrok (4),
øreplugg (5) og mikrofon (6).

Før du bruker headsettet, må du lade
batteriet og sammenkoble det med
en kompatibel mobilenhet.

Deler av headsettet er magnetisk.
Headsettet kan trekke til seg metaller.
Plasser ikke kredittkort eller andre
magnetiske lagringsmedier i nærheten
av headsettet ettersom informasjon som
er lagret i dem, kan bli slettet.