Bluetooth Headset BH 211 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan
du koble sammen kompatible enheter
uten kabler. Det er ikke nødvendig
med fri siktlinje mellom telefonen og
headsettet, men avstanden bør ikke
være mer enn 10 meter. Tilkoblingen
kan imidlertid forstyrres av hindringer,

for eksempel vegger, eller andre
elektroniske enheter.

Headsettet er i samsvar med
Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 + EDR
som støtter Headset Profile 1.1 og
Hands-free Profile 1.5. Ta kontakt med
produsentene av andre enheter for
å fastslå kompatibiliteten med denne
enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av
Bluetooth-teknologi i enkelte områder.
Ta kontakt med lokale myndigheter
eller tjenesteleverandøren.

background image

NORSK