Bluetooth Headset BH 211 - Innledning

background image

Innledning

Nokia Bluetooth-headsettet BH-211
gjør det mulig å ringe og motta
samtaler når du er på farten. Du kan
bruke headsettet med kompatible
mobilenheter som støtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne bruker-
håndboken før du bruker headsettet.
Les også brukerhåndboken for
mobilenheten din. Der finner du viktig
informasjon om sikkerhet og
vedlikehold. Oppbevar headsettet
utilgjengelig for barn.