Bluetooth Headset BH 211 - Plassere headsettet på øret

background image

Plassere headsettet på øret

Hvis du vil bruke headsettet med
ørekroken som følger med, plasserer
du ørekroken i den lille åpningen
på baksiden av headsettet (9).

Skyv ørekroken over øret (10), og
plasser ørepluggen forsiktig i øret.
Skyv eller dra i ørekroken for å justere
lengden. Plasser headsettet slik at
det peker mot munnen (11). Hvis du
vil bruke headsettet på venstre øre,
roterer du ørekroken slik at kroken
er til venstre for Nokia-logoen
(figur 7 og 8).