Bluetooth Headset BH 211 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du telefonen
som vanlig når headsettet er koblet
til telefonen.

Hvis telefonen støtter oppringing til
sist ringte nummer med headsettet,
trykker du to ganger på flerfunksjons-
tasten når det ikke er noen aktiv
samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing
med headsettet, holder du inne
flerfunksjonstasten når det ikke er
noen aktiv samtale, og fortsetter
som beskrevet i brukerhåndboken
for mobilenheten.

background image

NORSK

Du svarer på et anrop eller avslutter en
samtale ved å trykke på flerfunksjons-
tasten. Du avviser et anrop ved å holde
inne flerfunksjonstasten i
ca. 2 sekunder.

Du justerer volumet ved hjelp
av volumtastene på mobilenheten.

Du flytter samtalen fra headsettet til
en kompatibel enhet ved å holde inne
flerfunksjonstasten i ca. 2 sekunder.