Bluetooth Headset BH 211 - Verzorging en onderhoud

background image

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van
toonaangevend ontwerp en
vakmanschap en moet met zorg worden
behandeld. De volgende tips kunnen
u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken. Als het apparaat nat
wordt, moet u het apparaat helemaal
laten opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat

niet op stoffige, vuile plaatsen.
De bewegende onderdelen en
elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten,
batterijen beschadigen en bepaalde
kunststoffen doen vervormen of
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Probeer niet het apparaat te openen.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat.
Een ruwe behandeling kan de interne

background image

NEDERLANDS

elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke
reinigingsmiddelen om het apparaat
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan

de bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het
apparaat, de batterij, de lader en andere
toebehoren. Neem contact op met het
dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt
als enig apparaat niet goed werkt.

Verwijdering
Het symbool van de
doorgestreepte container op
uw product, in de documentatie
of op de verpakking wil zeggen

dat binnen de Europese Unie alle
elektrische en elektronische producten,
batterijen en accu’s na gebruik voor
gescheiden afvalverzameling moeten
worden aangeboden. Bied deze

producten niet aan bij het gewone
huisvuil.

Lever het product op de daarvoor
bestemde plaats in om schade aan
het milieu en aan de volksgezondheid
als gevolg van het ongecontroleerd
weggooien van afval te voorkomen
en om bij te dragen aan een duurzaam
hergebruik van materialen. Informatie
over afvalverzameling vindt u bij
de verkoper van het product, bij
de milieudienst van uw plaatselijke
overheid, nationale organisaties voor
producentenverantwoordelijkheid of
uw plaatselijke vertegenwoordiger
van Nokia. Meer informatie vindt
u op www.nokia.com onder het product
Eco-Verklaring of bij de landspecifieke
informatie.