Bluetooth Headset BH 211 - Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare
batterij. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen maar na
verloop van tijd treedt slijtage op. Laad
de batterij alleen op met laders die door
Nokia voor dit apparaat zijn
goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact
wanneer u deze niet gebruikt. Houd
niet een volledig opgeladen batterij
gekoppeld aan de lader omdat de
levensduur van de batterij kan afnemen
wanneer deze wordt overladen.
Als een volledig opgeladen batterij niet

wordt gebruikt, wordt deze na verloop
van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een lader die is beschadigd.

De capaciteit en de levensduur van
de batterij nemen af wanneer u het
apparaat op hete of koude plaatsen
bewaart (zoals in een afgesloten auto
in de zomer of in winterse
omstandigheden). Probeer de batterij
altijd te bewaren op een temperatuur
tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F).
Een apparaat met een warme of koude
batterij kan gedurende bepaalde tijd
onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de
batterij volledig opgeladen is.

background image

NEDERLANDS

De batterijprestaties zijn met name
beperkt in temperaturen beduidend
onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur.
De batterijen kunnen dan ontploffen.
Batterijen kunnen ook ontploffen als
deze beschadigd zijn.