Bluetooth Headset BH 211 - Gespreksfuncties

background image

Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen
door de telefoon op de gewone manier
te gebruiken wanneer de headset
verbonden is met de telefoon.

Als uw telefoon het herhalen van
laatstgekozen nummers ondersteunt,
drukt u tweemaal op de
multifunctietoets wanneer er geen
gesprek actief is.

Als uw telefoon spraakgestuurde
nummerkeuze bij deze headset
ondersteunt, houdt u de
multifunctietoets ingedrukt wanneer
er geen gesprek actief is en handelt
u zoals wordt beschreven in de
gebruikershandleiding bij het mobiele
apparaat.

U kunt een gesprek aannemen of
beëindigen door op de
multifunctietoets te drukken.
U kunt de afroep afwijzen door
de multifunctietoets ongeveer
2 seconden ingedrukt te houden.

Gebruik de volumetoetsen van het
mobiele apparaat om het aan te passen.

background image

NEDERLANDS

U kunt tijdens een gesprek schakelen
tussen de headset en een compatibel
apparaat door de multifunctietoets
ongeveer 2 seconden ingedrukt te
houden.