Bluetooth Headset BH 211 - De headset op uw oor plaatsen

background image

De headset op uw oor plaatsen

Om de headset te gebruiken met de
geleverde oorlussen, plaatst u de
oorlus in de kleine opening aan
de achterzijde van de headset (9).

Schuif de oorlus om uw oor (10)
en breng het oorstuk voorzichtig in
uw oor aan. Duw of trek aan de oorlus
om de lengte in te stellen. Plaats de
headset in de richting van uw mond
(11). Om de headset op het linkeroor
te gebruiken, draait u de oorlus zo
dat de lus links van het Nokia-logo
zit (afbeeldingen 7 en 8).