Bluetooth Headset BH 211 - De headset in- en uitschakelen

background image

De headset in- en uitschakelen

U kunt de headset inschakelen door de
multifunctietoets ingedrukt te houden
totdat de headset vier keer een

background image

NEDERLANDS

piepsignaal geeft en het groene
indicatorlampje oplicht.

U kunt de headset uitschakelen door
de multifunctionele toets ongeveer
4 seconden ingedrukt te houden
totdat de headset 4 keer een
piepsignaal geeft en het
indicatorlampje kort knippert.