Bluetooth Headset BH 211 - Aan de slag

background image

Aan de slag

De headset bevat de volgende
onderdelen zoals weergegeven op de
titelpagina: groen indicatorlampje (1),
multifunctietoets (2), aansluiting voor
opladen (3), oorlus (4), oorstuk (5) en
microfoon (6).

U kunt de headset pas gebruiken
nadat u de batterij hebt opgeladen en
de headset aan een compatibel mobiel
apparaat hebt gekoppeld.

Sommige onderdelen van de headset zijn
magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen
door de headset worden aangetrokken.

Houd creditcards en andere magnetische
opslagmedia uit de buurt van de headset,
anders kunnen de gegevens die op deze
media zijn opgeslagen worden gewist.