Bluetooth Headset BH 211 - HF-laitteen asettaminen korvalle

background image

HF-laitteen asettaminen

korvalle

Jos haluat käyttää kuuloketta laitteen
mukana toimitetun korvasangan
kanssa, aseta korvasanka kuulokkeen
takana olevaan pieneen aukkoon (9).

Liu'uta korvasanka korvasi taakse (10)
ja kiinnitä kuuloke varovaisesti
korvaasi. Säädä korvasangan pituutta
työntämällä tai vetämällä sankaa.
Aseta kuuloke siten, että se osoittaa

suutasi kohti (11). Jos haluat käyttää
kuuloketta vasemmassa korvassa,
käännä korvasankaa siten, että sanka
on Nokia-logon vasemmalla puolella
(kuvat 7 ja 8).