Bluetooth Headset BH 211 - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote,
ja sitä tulee käsitellä huolellisesti.
Seuraavat ohjeet auttavat sinua
ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja

nesteet voivat sisältää mineraaleja,
jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
Jos laite kastuu, anna sen kuivua
kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta

pölyisessä tai likaisessa paikassa.

Sen liikkuvat osat ja elektroniset
komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa

paikassa. Korkeat lämpötilat voivat
lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai
sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa.

Kun laitteen lämpötila palautuu
normaaliksi, sen sisälle voi
muodostua kosteutta, joka saattaa
vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

background image

SUOMI

• Älä yritä avata laitetta.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta.

Kovakourainen käsittely voi
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä
ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja,

liuottimia tai puhdistusaineita
laitteen puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia

sen liikkuvat osat ja estää sitä
toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat
laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita.
Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie
se lähimpään valtuutettuun huolto-
liikkeeseen.

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun
ohjeeseen tai pakkaukseen
merkitty jäteastia, jonka päälle
on merkitty rasti, tarkoittaa,

että Euroopan unionin alueella kaikki
elektroniset tuotteet, paristot ja akut on
toimitettava erilliseen keräyspisteeseen,

kun tuote on käytetty loppuun. Näitä
tuotteita ei saa heittää lajittelemat-
toman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen
valvomattomasta jätteiden hävittämi-
sestä johtuvien ympäristö- tai terveys-
haittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien
jatkuvan uudelleenkäytön edistämiseksi.
Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen
jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta
paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian
paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on
tuotteen ympäristöselosteessa
(Eco-Declaration) tai maakohtaisissa
tiedoissa WWW-osoitteessa
www.nokia.com.