Bluetooth Headset BH 211 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai

katkaiseminen

Kytke virta pitämällä monitoimi-
näppäintä painettuna, kunnes
HF-laitteesta kuuluu merkkiääni
neljä kertaa ja merkkivalo syttyy.

Katkaise virta pitämällä monitoimi-
näppäintä painettuna noin neljän
sekunnin ajan. HF-laitteesta kuuluu
merkkiääni neljä kertaa, ja merkkivalo
palaa hetken.