Bluetooth Headset BH 211 ohje

background image

Nokia Bluetooth Headset BH-211

9204666/2

11

10

9

8

7

4

5

3

6

1

2

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että HS-99W-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio
WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan
tai osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa

mainittuun tuotteeseen ilman ennakko-
ilmoitusta.
Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä
vahingoista, mukaan lukien tietojen tai
tulojen menetys.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn
tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista
tai konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla
lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia
varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä
asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin
tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä
Nokia-jälleen-myyjältä.
Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät
muutokset voivat mitätöidä käyttäjän
oikeuden käyttää laitetta.
Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan
Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.

background image

SUOMI