Bluetooth Headset BH 211 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes

headsettet

Tænd headsettet ved at trykke på
multifunktionstasten og holde den
nede, indtil headsettet bipper fire
gange, og indikatoren lyser.

Hold multifunktionstasten nede i ca.
4 sekunder for at slukke headsettet.
Headsettet bipper fire gange, og
indikatoren lyser et øjeblik.