Bluetooth Headset BH 211 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du
bruge telefonen som normalt, når den
er tilsluttet headsettet.

Hvis telefonen understøtter genopkald
til det senest kaldte nummer med
dette headset, skal du trykke på
multifunktionstasten to gange, når
der ikke er nogen igangværende
opkald.

Hvis telefonen understøtter
stemmestyrede opkald med
headsettet, skal du trykke på
multifunktionstasten, mens der ikke

background image

DANSK

er nogen igangværende opkald, og
fortsætte, som beskrevet i
brugervejledningen til mobilenheden.

Tryk på multifunktionstasten for at
besvare eller afslutte et opkald. Tryk
på og hold multifunktionstasten nede
i ca. 2 sekunder for at afvise opkaldet.

Du kan justere lydstyrken ved at bruge
lydstyrketasterne på mobilenheden.

Hvis du vil overføre et opkald mellem
headsettet og en kompatibel enhed,
skal du trykke på multifunktionstasten
og holde den nede i ca. 2 sekunder.